Om oss

Trondheim Brukskunstforening er en forening for brukskunstnere i Trøndelag.  Vårt formål er å øke interessen for brukskunst og å arbeide for at flere skal kunne gjøre brukskunst til sin næring. Vi tilbyr et trivelig miljø og aktiviteter for opplysning og inspirasjon.

​Vi arbeider i mange ulike materialer og med ulike teknikker; keramikk, glass, filting/toving, strikk, søm, smykker i sølv og mye mer. Dere vil finne unike gjenstander som passer for alle anledninger, store som små. Vi har et godt sosialt miljø og medlemmene møtes en gang i måneden i trivelige lokaler i Parkgården. I tillegg arrangerer vi motevisninger, utstillinger og «happeninger» til egen og andres inspirasjon.


Vår historie

Trondheim brukskunstforening har en lang og variert historie gjennom 70 år.  Vi har vårt felles verkstedsutsalg, Galleriet ligger i Vår Frue Strete 5, midt i hjertet av Trondheim. På Galleriet selger medlemmene brukskunst av høy kvalitet i mange varianter og former.  Vi ønsker at brukskunsten skal vises frem og ønsker å være med å fargelegge Trondheim by. All drift av foreningen og Galleriet er dugnadsbasert, det er vi stolte av å få til i en tid der det sies at dugnadsånden er utdøende. Det går an å få til når viljen er tilstede og energien er på plass. Der mange butikker i dag bugner av importerte varer, billige og masseproduserte, tilbyr vi unike produkter som er designet og laget med stor omtanke og energi fra hver enkel kunstner.


About us

Trondheim Applied Art Association is an association for applied art artists in Trondheim. Our purpose is to promote interest in handcraft and to work for more people to be able to make handcrafts to a living. We offer a unique friendly environment and activities for enlightenment and inspiration.

We offer ceramic, glass, felting / felting, knitting, sewing, jewelry in silver and much more. You will find unique items to suit all occasions, large or small. We have a good social environment and meet once a month in the pleasant surroundings of Parkgaerden. In addition, we organize fashion shows, exhibitions and » happenings » to our own and others’ inspiration.


Our history

Trondheim Applied Art Association has a long and varied history for over 70 years. Together we run our Gallery (in Vår Frues Strete 5) where we sell handcraft in many varieties and forms. At the gallery, we sell crafts of high quality in many varieties and forms. All operations of the association and gallery is volunteer based, we are proud to achieve in an era where it is said that the community spirit is dying, it goes to when the will is present and the energy is in place. Many shops today are bursting with imported goods, cheap and mass produced. We offer you, unlike these, unique products that are designed and made ​​with great dedication and energy of each individual artist.