Kontakt

Styret

Elin Rødahl Thingnes – Styreleder
Grete van der Beek – Nestleder
Elena Leth-Olsen – Medlemskontakt og Markedskontakt
Inese Gaitniese- Styremedlem
Eli Næss – Regnskapsansvarlig

E-postadresse til styret: styret@trondheimbrukskunstforening.no

Galleriet

Bak Vår Frue kirke i Parkgården

Vår Frue Strete 5
7013 Trondheim

Telefon (Galleriet): 47756213
Organisasjonsnummer:  989 316 311
Kontonummer: 4200.44.42134