Kontakt

Styret

Tove Moe – Styreleder og medlemskontakt
Grete van der Beek – Nestleder
Elena Leth-Olsen – Markedskontakt
Ellinor Forren – Styremedlem
Merete Folde – Kasserer
Eli Næss – Regnskapsansvarlig

E-postadresse til styret: styret@trondheimbrukskunstforening.no

Galleriet

Bak Vår Frue kirke i Parkgården

Vår Frue Strete 5
7013 Trondheim

Telefon (Galleriet): 47756213
Organisasjonsnummer:  989 316 311
Kontonummer: 4200.44.42134