Innjuryering

Frist for å levere til juryering i 2024 er 18. april kl 17. Innlevering skjer i Galleriet (Vår frue Strete 5, rett bak vår Frue Kirke).

Som ny søker skal man levere mellom 5-7 produkter av høy kvalitet og eget design innen et og samme materiale og teknikk til juryering, og minimum 3 av produktene må godkjennes for å få medlemskap.
Juryens avgjørelse kan ikke påklages, men kort tilbakemelding gis hver enkelt søker.
Juryeringsgebyr for nye søkere kr. 350,- per teknikk.
for mer info om selve medlemskapet se under Bli medlem

Alle eksisterende medlemmer må rejuryeres hvert 3. år for å beholde sitt medlemskap, da skal 1-3 nye produkter leveres og minst 1 må godkjennes for fortsatt medlemskap
I forbindelse med fornyelse av medlemskap betaler aktive og passive medlemmer kr 150 i juryeringsgebyr.
Juryering for eksisterende medlemmer som søker med ny teknikk er kr. 350,-