Bli medlem

Frist for å levere til juryering i 2023 er 27. april kl 17. Innlevering skjer i Galleriet.

Som ny søker av medlemsskap må man levere 5 til 7 produkter innen en og samme materiale og teknikk til juryering, og minimum 3 av dem må godkjennes for medlemsskap. Juryens avgjørelse kan ikke påklages. Alle eksisterende medlemmer må rejuryeres hvert 3. år for å beholde sitt medlemskap, da må minimum ett nytt produkt leveres og godkjennes for fortsatt medlemskap.

Juryeringsgebyr for nye søkere kr. 350,-
Juryeringsgebyr for eksisterende medlemmer som søker med ny teknikk kr. 350,-
I forbindelse med fornyelse av medlemskap betaler aktive og passive medlemmer kr 150 i juryeringsgebyr.

MEDLEMSFORDELER
• Du blir en del av brukskunstnernes lokale nettverk
• Du får mulighet for å selge produktene dine i vårt felles verkstedsutsalg «Galleriet»
• Du kan delta på foreningens utstillinger
• Du kan delta på møter og andre aktiviteter

KRITERIER
Alle produkter som leveres til juryeringen eller i «Galleriet» skal være eget design.
Originalitet og godt håndverk er viktig. Bruk av halvfabrikata som maling på glass, porselensmaling etc. eller typiske suvenir-produkter (som f.eks. nisser og troll) vil ikke bli antatt. Den som søker må spesifisere hvilket materiale og hvilken teknikk de søker opptak i. Søkere kan få medlemskap i følgende materiale/teknikker: strikking, hekling, søm, silkemaling, batikk, applikasjon, patchwork, brodering, filting, keramikk – håndbygget og skulptur, keramikk – dreiet, glassblåsing, glassfusing, tre, sølv, metall, redesign og vev. I tillegg har vi en åpen gruppe – for å imøtekomme nye teknikker og sammensetninger vi ikke har tenkt på.

Det som leveres til juryering må være representativt for de produktene som planlegges å selge i Galleriet, hvis en søker medlemskap med deltakelse i vårt felles verkstedutsalg.

  • Et eksempel:  Leverer du strikket tilbehør som f.eks. luer, skjerf, sokker eller votter til juryering, kan du ikke uten videre levere strikkede klær for salg i galleriet. Hvis du etter en tid som medlem ønsker å utvide repertoaret av produkter for salg i Galleriet så leverer du inn noen eksemplar ved neste juryering.

Vi ønsker ikke bildende kunst, som olje, -akvarell, -akrylmaling, grafikk eller fotografi da dette ikke faller inn under begrepet «Brukskunst». 

INFORMASJON OM MEDLEMSSKAP I TRONDHEIM BRUKSKUNSTFORENING:

Medlemskap med deltakelse i drift av vårt felles verkstedutsalg (Galleriet):
Grunnmedlemskapet (som alle medlemmer betaler uavhengig av deltakelse i verkstedutsalget) koster kr 1000,- pr år. For å være med i verkstedesutssalget betaler man et tillegg på kr 300,- pr mnd. Denne summen vurderes og justeres årlig på generalforsamling. Med dette medlemskapet kan man selge produkter innenfor den teknikken som man er juryert inn med i Galleriet. Medlemskapet krever i tillegg til betalingen at man tar dugnadsbaserte vakter i Galleriet, pr. i dag ca 3-4 halve dager pr måned. Dette avhenger av hvor mange medlemmer det til enhver tid er.

Vaktene er hverdager enten formiddagsvakt (kl. 11.00-14.00), ettermiddagsvakt (kl. 14.00-17.00), lørdagsvakt (kl. 11.00-13.30) (13.30-16.00), evnt. søndagsvakt (kl. 12:00 – 15:00). I desember har vi litt utvidet åpningstid (11-18). Det blir opplæring i Galleriet ved at nye medlemmer står vakter sammen med et erfarent medlem.

Man sørger selv for forsikring av sine arbeider, slik at eventuell skade og lignende på egne ting i Galleriet/utstillingen er dekket.

Av de varer som selges i Galleriet, går 25% til Trondheim Brukskunstforening, dette går til driftskostnader til Galleridriften.

Medlemskap uten deltakelse i drift av vårt felles verkstedutsalg:
Medlemskapet koster kr 1000,- pr år, og man kan delta på den årlige juryerte utstillingen (rett etter juryering) med det antall arbeider en har levert og fått godkjent ved juryering. Medlemskapet gir i tillegg mulighet for å levere varer til den årlige juleutstillingen, mot at man tar vakter i desember i Galleriet, -og betaler den samme månedlige sum i desember som de medlemmene som ellers i året drifter Galleriet.

Medlemskapet gir for øvrig like rettigheter når det gjelder foreningens aktiviteter
(utover selve butikkdriften), som presentasjon på nettsidene våre, deltakelse i styret og på medlemsmøter og andre medlems-aktiviteter/arbeidsgrupper.