Bli medlem

Frist for å levere til juryering i 2024 er 18. april kl 17. Innlevering skjer i Galleriet. For detaljert info om selve innjuryeringen trykk her

MEDLEMSFORDELER
• Du blir en del av brukskunstnernes lokale nettverk
• Du får mulighet for å selge dine produkter i vårt felles verkstedsutsalg; Galleriet
• Du kan delta på foreningens utstillinger
• Du kan delta på møter og andre aktiviteter

KRITERIER
Alle produkter som leveres til juryeringen eller i Galleriet skal være av høy kvalitet, ha ditt eget design og være laget av deg selv. Originalitet og godt håndverk er viktig. Bruk av halvfabrikata som maling på glass, porselensmaling etc. eller typiske suvenir-produkter (som f.eks. nisser og troll) vil ikke bli antatt. Den som søker må spesifisere hvilket materiale og hvilken teknikk de søker opptak i. Søkere kan få medlemskap i følgende materiale/teknikker: strikking, hekling, søm, silkemaling, batikk, applikasjon, patchwork, brodering, filting, keramikk – håndbygget og skulptur, keramikk – dreiet, glassblåsing, glassfusing, tre, sølv, metall, redesign og vev. I tillegg har vi en åpen gruppe – for å imøtekomme nye teknikker og sammensetninger vi ikke har tenkt på.

Det som leveres til juryering må være representativt for de produktene som planlegges å selge i Galleriet, hvis en søker medlemskap med deltakelse i vårt felles verkstedutsalg.

  • Et eksempel:  Leverer du strikket tilbehør som f.eks. luer, skjerf, sokker eller votter til juryering, kan du ikke uten videre levere strikkede klær for salg i galleriet. Hvis du etter en tid som medlem ønsker å utvide repertoaret av produkter for salg i Galleriet så leverer du inn noen eksemplar ved neste juryering.

Vi innjuryerer ikke bildende kunst, som olje, -akvarell, -akrylmaling, grafikk eller fotografi da dette ikke faller inn under begrepet «Brukskunst». 

INFORMASJON OM MEDLEMSSKAP I TRONDHEIM BRUKSKUNSTFORENING:

Medlemskap med deltakelse i aktiv drift av vårt felles verkstedutsalg (Galleriet):
Grunnmedlemskapet (som alle medlemmer betaler uavhengig av deltakelse i verkstedutsalget) koster kr 500,- pr år. For å være med i verkstedesutssalget betaler man et tillegg på kr 300,- pr mnd. Denne summen vurderes og justeres årlig på generalforsamling. Med dette medlemskapet kan man selge produkter innenfor den teknikken som man er juryert inn med i Galleriet. Medlemskapet krever i tillegg til betalingen at man tar dugnadsbaserte vakter i Galleriet, pr. i dag ca 3-4 vakter a 3-3,5 time pr måned. Dette avhenger av hvor mange medlemmer det til enhver tid er.

Vaktene er hverdager enten formiddagsvakt (kl. 11.00-14.00), ettermiddagsvakt (kl. 14.00-17.00), lørdagsvakt (kl. 11.00-13.30) (13.30-16.00), evnt. søndagsvakt (kl. 12:00 – 15:00). I desember har vi litt utvidet åpningstid (11-18). Det blir opplæring i Galleriet ved at nye medlemmer står vakter sammen med et erfarent medlem.

Man sørger selv for forsikring av sine arbeider, slik at eventuell skade og lignende på egne ting i Galleriet/utstillingen er dekket.

Av de varer som selges i Galleriet, går 25% til Trondheim Brukskunstforenings driftskostnader knyttet til Galleridriften.

Medlemskap uten deltakelse i drift av vårt felles verkstedutsalg:
Medlemskapet koster kr 500,- pr år, og man kan delta på den årlige juryerte utstillingen (rett etter juryering) med det antall arbeider en har levert og fått godkjent ved juryering. Medlemskapet gir i tillegg mulighet for å levere varer til den årlige juleutstillingen, mot at man tar vakter i desember i Galleriet, -og betaler den samme månedlige sum i desember som de medlemmene som ellers i året drifter Galleriet.

Medlemskapet gir for øvrig like rettigheter når det gjelder foreningens aktiviteter
(utover selve butikkdriften), som presentasjon på nettsidene våre, deltakelse i styret og på medlemsmøter og andre medlems-aktiviteter/arbeidsgrupper.