Bli medlem

Frist for å levere til juryering i 2022 er 28. april kl 17. Innlevering skjer i Galleriet.

Som ny søker av medlemsskap må man levere 5 til 7 produkter innen en og samme materiale og teknikk til juryering, og minimum 3 av dem må godkjennes for medlemsskap. Juryens avgjørelse kan ikke påklages. Eksisterende medlemmer rejuryeres hvert 3. år, da må minimum ett nytt produkt godkjennes for fortsatt medlemskap.

Juryeringsgebyr for nye søkere kr. 350,-
Juryeringsgebyr for eksisterende medlemmer som søker med ny teknikk kr. 350,-
I forbindelse med fornyelse betaler aktive og passive medlemmer kr 150 i juryeringsgebyr.

MEDLEMSFORDELER
• Du blir en del av brukskunstnernes lokale nettverk
• Du får mulighet for å selge produktene dine i vårt felles verkstedsutsalg «Galleriet»
• Du kan delta på foreningens utstillinger
• Du kan delta på møter og andre aktiviteter

KRITERIER
Alle produkter som leveres til juryeringen eller i «Galleriet» skal være egen design.
Originalitet og godt håndverk er viktig. Bruk av halvfabrikata som maling på glass, porselensmaling etc. eller typiske suvenir-produkter (som f.eks. nisser og troll) vil ikke bli antatt. Den som søker må spesifisere hvilket materiale og hvilken teknikk de søker opptak i. Søkere kan få medlemskap i følgende materiale/teknikker: strikking, hekling, søm, silkemaling, batikk, applikasjon, patchwork, brodering, filting, keramikk – håndbygget og skulptur, keramikk – dreiet, glassblåsing, glassfusing, tre, sølv, metall, redesign og vev. I tillegg har vi en åpen gruppe – for å imøtekomme nye teknikker og sammensetninger vi ikke har tenkt på.

Det som leveres til juryering må være representativt for de produktene som planlegges å selge i Galleriet, hvis en søker medlemskap med deltakelse i vårt felles verkstedutsalg.

  • Et eksempel:  Leverer du strikket tilbehør som f.eks. luer, skjerf, sokker eller votter til juryering, kan du ikke uten videre levere strikkede klær for salg i galleriet. Hvis du etter en tid som medlem ønsker å utvide repertoaret av produkter for salg i Galleriet så leverer du inn noen eksemplar ved neste juryering.

Vi ønsker ikke bildende kunst, som olje, -akvarell, -akrylmaling, grafikk eller fotografi da dette ikke faller inn under begrepet «Brukskunst». 

INFORMASJON OM MEDLEMSSKAP I TRONDHEIM BRUKSKUNSTFORENING:

Medlemskap med deltakelse i drift av vårt felles verkstedutsalg (Galleriet):
Kostnaden er satt til kr 400,- pr mnd. Denne summen vurderes -og justeres årlig på generalforsamling. Med dette medlemskapet kan man selge produkter innenfor den teknikken som man er juryert inn med i Galleriet. Medlemskapet krever at en tar dugnadsbaserte vakter i Galleriet, pr. i dag ca 2-3 halve dager pr måned. Dette avhenger av hvor mange medlemmer det til enhver tid er.

Vaktene er hverdager enten formiddagsvakt (kl. 11.00-14.00), ettermiddagsvakt (kl. 14.00-17.00), lørdagsvakt (kl. 11.00-13.30) (13.30-16.00), evnt. søndagsvakt (kl. 12:00 – 15:00). Det blir opplæring i Galleriet ved at nye medlemmer står vakter sammen med et erfarent medlem.

Man sørger selv for forsikring av sine arbeider, slik at eventuell skade og lignende på egne ting i Galleriet/utstillingen er dekket.

Av de varer som selges i Galleriet, går 25% til Trondheim Brukskunstforening, dette går til driftskostnader til Galleridriften.

Medlemskap uten deltakelse i drift av vårt felles verkstedutsalg:
Medlemskapet koster kr 500,- pr år, og man kan delta på den årlige juryerte utstillingen (rett etter juryering) med det antall arbeider en har levert og fått godkjent ved juryering. Medlemskapet gir i tillegg mulighet for å levere varer til den årlige juleutstillingen, mot at man tar vakter i desember i Galleriet, -og betaler den samme månedlige sum i desember som de medlemmene som ellers i året drifter Galleriet.

Medlemskapet gir for øvrig like rettigheter når det gjelder foreningens aktiviteter
(utover selve butikkdriften), som presentasjon på nettsidene våre, deltakelse i styret og på medlemsmøter og andre medlems-aktiviteter/arbeidsgrupper.