Trondheim brukskunstforening stiftet i 1946

 

Trondheim Brukskunstforening har en lang og variert historie. i dag er vi et fellesskap av brukskunstnere fra Trøndelag. Sammen driver vi Galleriet hvor vi selger tingene våre. Vi er også med på f.eks. Rennebumartnan.

Vi arrangerer motevisninger, utstillinger og andre "happeninger" for egen inspirasjon. Vi har et godt sosialt miljø og møtes en gang i måneden i trivelige lokaler i Parkgården.

 

 

           

                

       Hatteutstilling i GALLERIET

 

 

 

. 

 

 

TRONDHEIM BRUKSKUNSTFORENING