Onsdag 3. april 2013 

Årsmøte, kl. 19.00 i Befalfsforeningenslokaler.

 

Torsdag 23. mai 2013: Innjuriering av nye medlemmer.

På Galleriet, Vår frue strete 5.

5 arbeider i hver teknikk leveres fra kl. 10.00 til 17.00

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

TRONDHEIM BRUKSKUNSTFORENING